Wednesday, June 12, 2013

Bir baska...arif anlar, arif olmayanlar da var,
arif anlar ama bir başka...

No comments:

Post a Comment